Whitepaper là gì? Whitepaper của một dự án ICO cần có những gì?

Whitepaper là gì?

Whitepaper (Sách trắng) là một bản báo cáo giúp người đọc hiểu rõ vấn đề và cách giải quyết hoặc ra quyết định sau đó do cơ quan có thẩm quyền trực tiếp ban hành. Sách trắng được các ngành marketing cho doanh nghiệp (B2B) và chính phủ sử dụng.

Trong lĩnh vực Crypto, Whitepaper là một bản thảo chi tiết về dự án ICO ( Intial Coin Offering – phát hành token lần đầu), mà doanh nghiệp hay nhà phát triển thực hiện nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về dự án, từ đó cân nhắc để quyết định đầu tư.

Whitepaper là gì

Whitepaper của một dự án ICO cần có những gì?

Yêu cầu cho một Whitepaper của một dự án ICO là vô cùng phức tạp, đòi hỏi người viết phải là có đầy đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực marketing, kinh tế Token, Blockchain, và chính lĩnh vực mà thực tế dự án ICO đó hướng đến.

Một dự án ICO hoàn chỉnh cần có những thông tin sau:

 • Vấn đề trong thị trường hiện nay
 • Giải pháp và đưa ra sản phẩm
 • Tình hình cạnh tranh và kích thước thị trường
 • Cách thức hoạt động của Token và từng trường hợp sử dụng
 • Mốc thời gian phát triển và khởi chạy ( RoadMap)
 • Chiến lược ICO:
  • Số lượng Token phát hành
  • Phân bố Token
  • Gía Token
  • Giới hạn thị trường ( Hardcap và Softcap)
  • Giai đoạn mở bán Token
  • Hình thức thanh toán
  • Kế hoạch phát hành Token
 • Ưu đãi về quyền sở hữu Token
 • Đội ngũ phát triển, cố vấn và đối tác
 • Vấn đề pháp lý
 • Chiến lược quản lý dự án

Whitepaper của một dự án ICO cần có những gì?

Nhiều dự án ICO có bản Whitepaper sơ sài, đơn giản, không rõ ràng và thiếu chi tiết trôi nổi trên thị trường. Những dự án như vậy thực sự không đáng tin cậy, vì vậy, để đánh giá một Whitepaper của một dự án ICO, cần cân nhắc các yếu tố:

 • Bố cục rõ ràng, logic, thống nhất và chặt chẽ
 • Lý lẽ thuyết phục, xác đáng
 • Chiến lược và phương án thực hiện dự án chi tiết, rõ ràng
 • Vấn đề cấp thiết, đề án giải quyết hợp lý, thực tế.
 • Công nghệ đằng sau dự án phải đạt được yêu cầu cao cả về vốn và kỹ thuật.
 • Token riêng nếu được tạo ra thì phải được lựa chọn và phân bổ hợp lý.
 • Đội ngũ tham gia phù hợp với dự án ICO.

Hiện nay, Whitepaper đang trở thành một công cụ tốt phục vụ cho hoạt động marketing dự án, do đó, bạn cần chọn lọc cho mình những thông tin quan trọng và cần thiết, tránh các nội dung mang tính marketing thổi phồng vô nghĩa.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *