Vay thấu chi MB với hạn mức lên tới 5 tỷ đồng


Đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân ngày càng đa dạng của khách hàng, ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa triển khai sản phẩm vay thấu chi MB và vay rút vốn nhanh với hạn mức tối đa lên đến 5 tỷ đồng cho khách hàng có tài sản bảo đảm và 200 triệu đồng với khách hàng không có tài sản bảo đảm.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh có nhu cầu chi tiêu gấp nhưng tiền hàng/tiền lương… chưa về tài khoản và bạn không biết phải làm gì trong trường hợp đó. Giờ đây, với dịch vụ cho vay thấu chi MB của ngân hàng TMCP Quân đội sẽ gỡ rối cho bạn, dịch vụ cho phép bạn sử dụng một số tiền vượt quá số tiền trong tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Cho vay thấu chi MB và Cho vay rút vốn nhanh là sản phẩm giúp khách hàng có thể chi tiêu vượt số tiền hiện có trong tài khoản tại MB. Theo đó, MB sẽ cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thấu chi/ tài khoản rút vốn nhanh của khách hàng và chỉ tính lãi suất trên số tiền khách hàng chi vượt. Tài khoản này hoàn toàn độc lập với tài khoản thanh toán giúp khách hàng dễ dàng quản lý việc sử dụng vốn vay tín chấp ngân hàng đồng thời vẫn kiểm soát được dòng tiền sử dụng trên tài khoản thanh toán.

Dịch vụ cho vay thấu chi MB, cho phép bạn sử dụng một số tiền vượt quá số tiền trong tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện

Dịch vụ cho vay thấu chi MB, cho phép bạn sử dụng một số tiền vượt quá số tiền trong tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện

Tiện ích khi vay thấu chi MB

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng;
 • Hạn mức thấu chi lớn, tối đa lên tới 5 tỷ đồng;
 • Phương thức thấu chi đa dạng: rút tiền mặt/chuyển khoản tại quầy, ATM, POS, eMB;
 • Lãi suất vay: 16-18%/năm theo dư nợ giảm dần
 • Lãi suất quá hạn: Bằng 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Mức phạt do chậm trả lãi: Số tiền lãi của khoản vay đến kỳ hạn trả nợ nhưng chưa được thanh toán và không được MB gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì phải chịu phạt chậm trả lãi theo mức phạt được quy định của Ngân hàng. Số tiền lãi chậm trả không đồng nghĩa với số tiền lãi thu được do chuyển nợ quá hạn.
 • Mức phạt như sau: Chậm trả dưới 10 ngày: tối thiểu 3% trên tổng số tiền chậm trả lãi; Chậm trả từ 10 ngày – 30 ngày: tối thiểu 5% trên tổng số tiền chậm trả lãi; Chậm trả trên 30 ngày: tối thiểu 7% trên tổng số tiền chậm trả lãi.

Cho vay thấu chi MB với hạn mức mê ly không lo

Cho vay thấu chi MB với hạn mức mê ly không lo “cháy ví”

Điều kiện vay 

 • Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở;
 • Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại MB
 • Khách hàng được trả lương qua tài khoản tại MB, thời gian làm việc tại Đơn vị quản lý tối thiểu là 01 năm (đối với khách hàng không có TSBĐ).

Thủ tục vay

 • Đơn đề nghị cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu của MB);
 • Giấy CMND/Hộ chiếu và Hộ khẩu/Sổ tạm trú (KT3);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (Đối với trường hợp TSBĐ không phải là sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi do MB phát hành);
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Cuộc sống chứa đựng những bất ngờ, nhưng giả sử những chi phí phát sinh nằm ngoài dự toán của bạn thì quả rất mệt mỏi! Nhất là khi bạn không muốn những khoản phát sinh này ảnh hưởng đến ngân sách cố hữu trong tài khoản. Với dịch vụ cho vay thấu chi MB sẽ gỡ rối nhanh chóng cho bạn.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *