Top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam


Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài là sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ giúp bảo vệ sức khỏe, giảm áp lực tài chính cho những người nước ngoài cư trú và sinh sống tại Việt Nam khi gặp rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Bảo hiểm sức khỏe hiện đang là loại hình bảo hiểm được quan tâm nhờ các quyền lợi ưu việt và phạm vi bảo hiểm rộng thuộc bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đối tượng khách hàng là người Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Bạn có thể tham khảo top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam dưới đây để đưa ra lựa chọn tham gia phù hợp hơn.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI – Phúc An Sinh

Đây là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cung cấp cho đối tượng khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, trong độ tuổi từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ. Tham gia sản phẩm này, bạn sẽ được hỗ trợ nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị và đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm: PTI chia ra các chương trình bảo hiểm cụ thể cho khách hành lựa chọn. Mỗi chương trình khách hàng độc lập lựa chọn và không phụ thuộc vào chương trình còn lại. Cụ thể:

 • Chương trình I: Bảo hiểm tai nạn cá nhân: Chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn và điều trị thương tật do tai nạn. Chương trình này gồm có 2 quyền lợi tương ứng:
  • Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
  • Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn
 • Chương trình II: Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật (không bao gồm tai nạn và thai sản). Chương trình này có quyền lợi chính như sau:
  • Chi phí nằm viện
  • Chi phí phẫu thuật
  • Chi phí cấy ghép nội tạng
  • Chi phí trước khi nhập viện
  • Chi phí điều trị sau khi xuất viện
  • Chi phí y tá chăm sóc tại nhà
  • Trợ cấp ngày nằm viện
  • Chi phí vận chuyển
  • Trợ cấp mai táng

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Ngoài ra, khi tham gia chương trình II, bạn được lựa chọn thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ sung gồm: 

 • Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật
 • Chăm sóc răng
 • Thai sản và sinh đẻ
 • Trợ cấp thu nhập
 • Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật
 • Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II

Lưu ý, sản phẩm này có thời gian chờ được áp dụng như sau:

 • 30 ngày trong trường hợp ốm bệnh (bao gồm cả điều trị nội trú và ngoại trú, điều trị răng)
 • Các hợp đồng tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi Bên tham gia bảo hiểm đóng phí đầy đủ cho thời gian tiếp theo.

Điểm nổi bật khi tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Phúc An Sinh là người tham gia được tiếp cận với hệ thống bảo lãnh viện phí tại 25 cơ sở y tế là các bệnh viện, phòng khám uy tín. Điều này hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh

Là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh cung cấp cho đối tượng khách hàng là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 1 đến hết 65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh chia ra 3 phạm vi bảo hiểm cho từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Phạm vi A: Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản
 • Phạm vi B: Chết và thương tật thân thể (thương tật vĩnh viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn
 • Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật

Mỗi một phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ có những điều khoản quy định về hiệu lực bảo hiểm khác nhau. Theo đó:

 • Phạm vi A: Sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ
 • Phạm vi B: Sau khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ
 • Phạm vi C: Tùy từng trường hợp cụ thể.
  • Ốm đau bệnh tật: Sau 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
  • Sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, mổ u nang buồng trứng, điều trị thai sản: Sau 90 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.
  • Sinh đẻ bảo hiểm: Sau 270 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm: Tùy theo chương trình bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn (chương trình phổ thông hoặc chương trình đặc biệt), Bảo Minh sẽ chi trả quyền lợi theo đúng chương trình đã ký kết giữa hai bên. Mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh được tính theo giá trị thực tế hoặc tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm tương ứng (tùy thuộc vào từng trường hợp). 

Phí bảo hiểm: Bảo Minh xác định phí bảo hiểm dựa theo công thức: Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Tùy theo chương trình bảo hiểm mà số tiền bảo hiểm sẽ có sự khác nhau. Còn tỷ lệ phí bảo hưởng cũng phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và độ tuổi của người tham gia.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài VIB

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VIB không những dành cho người Việt Nam mà còn dành cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Quyền lợi chính

 • Quyền lợi bảo vệ rủi ro chết/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn
 • Quyền lợi khám và điều trị nội trú

Quyền lợi phụ

 • Quyền lợi điều trị ngoại trú
 • Quyền lợi chăm sóc nha khoa
 • Quyền lợi chăm sóc thai sản

Biểu phí

Biểu phí của quyền lợi chính

Phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm
Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 2.498.000 3.569.000 4.556.000 6.833.000 9.680.000
Tuổi 7 – 18 1.898.000 2.713.000 3.462.000 5.467.000 8.855.000
Tuổi 19 – 40 1.416.000 2.023.000 2.581.000 4.556.000 8.690.000
Tuổi 41 – 55 1.915.000 2.736.000 3.493.000 5.239.000 9.680.000
Tuổi 56 – 65 3.297.000 4.711.000 6.013.000 9.020.000 14.498.000
Tuổi 66 – 69 4.630.000 6.615.000 8.443.000 12.664.000 18.535.000

Biểu phí quyền lợi bảo hiểm tùy chọn

Phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm
Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 1.700.000 3.410.000 5.510.000 9.490.000 15.200.000
Tuổi 7 – 18 1.370.000 2.900.000 4.660.000 8.110.000 13.660.000
Tuổi 19 – 40 1.140.000 2.550.000 4.090.000 8.000.000 14.000.000
Tuổi 41 – 55 1.310.000 2.810.000 4.520.000 9.370.000 15.200.000
Tuổi 56 – 65 2.590.000 4.230.000 6.880.000 13.270.000 21.250.000
Tuổi 66 – 69 3.160.000 5.600.000 9.150.000 15.670.000 26.310.000

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn được hưởng nhiều lợi ích và quyền lợi với mức chi trả cao. Bạn có thể tham khảo thêm bảng quyền lợi kèm phí chi tiết tại đây.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do công ty bảo hiểm Bảo Việt cung cấp cho đối tượng khách hàng là mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Ưu điểm của sản phẩm:

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm
 • Không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí
 • Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
 • Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước
 • Quyền lợi bảo hiểm: Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương) mà khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi với mức chi trả khác nhau. Tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, bạn sẽ nhận được các quyền lợi cơ bản sau:

Quyền lợi chính: Là các quyền lợi điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

 • Chi phí nằm viện: Chi phí phòng, giường bệnh, chi phí phòng chăm sóc đặc biệt, các chi phí bệnh viện tổng hợp
 • Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện
 • Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện
 • Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ
 • Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng)
 •  Phục hồi chức năng
 • Trợ cấp bệnh viện công
 • Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Quyền lợi bổ sung:

 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn với tổng mức chi trả tối đa đến 15 triệu đồng/năm
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân STBH/người/vụ: Tối đa 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm sinh mạng cá nhân STBH/người/vụ: Tối đa 1 tỷ đồng
 • Bảo hiểm nha khoa: Chi trả khi khám và chẩn đoán bệnh về răng, lấy cao răng, trám răng bằng các chất liệu thông thường, nhổ răng bệnh lý, phẫu thuật cắt chóp răng…. với tổng mức chi trả tối đa 15 triệu đồng/năm và 7,5 triệu đồng/lần khám
 • Bảo hiểm thai sản: Từ 21 triệu đồng đến 31,5 triệu đồng (Áp dụng cho chương trình bảo hiểm Bạch kim và Kim cương)

Phí bảo hiểm: Tùy vào chương trình bảo hiểm mà bạn lựa chọn cùng độ tuổi của người tham gia, mức phí được Bảo Việt đưa ra có sự khác nhau.

Để nắm rõ và chi tiết quyền lợi cũng như phí tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây Bạn cũng có thể để lại thông tin yêu cầu tư vấn hoặc lấy báo giá bảo hiểm sức khỏe trên TheBank.

Bảo hiểm sức khỏe Cao cấp Liberty HealthCare

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Liberty HealthCare bạn sẽ được hưởng các tiện ích sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm lên đến 22 tỷ đồng
 • Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn
 • Khám và chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Được hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu bởi International SOS
 • Miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm phòng
 • Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện
 • Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị bệnh ung thư, dịch vụ xe cấp cứu, cấy ghép bộ phận cơ thể và dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà
 • Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Không áp dụng hạn chế về thời gian chờ đối với các bệnh đặc biệt
 • Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám
 • Lựa chọn linh hoạt với bảo hiểm nằm viện, ngoại trú, thai sản và nha khoa
 • Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng
 • Chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền lợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của bạn.​​
 • Ưu đãi lên đến 15% hoặc gói khám sức khỏe tổng quát trị giá đến 5 triệu đồng.

Bảo hiểm sức khỏe Liberty Healthcar đem đến cho khách hàng nhiều quyền lợi hấp dẫn khi tham gia. Để nắm rõ sản phẩm bạn có thểm tham khảo “Bảo hiểm sức khỏe Liberty Healthcare”

Trên đây là top 5 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam uy tín hiện nay. Hy vọng thông tin này đã giúp bạn có thêm kiến thức về bảo hiểm sức khỏe để đưa ra lựa chọn tham gia sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cũng như tài chính của mình. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe, bạn có thể để lại yêu cầu tư vấn để được giải đáp miễn phí hoặc có thể mua bảo hiểm sức khỏe online một cách nhanh chóng nhất. 

Để giải đáp mọi thắc mắc và nhận tư vấn Miễn Phí!!

Đăng ký ngay

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *