Thời gian chờ của bảo hiểm nhân thọ là gì?


Trong thời gian chờ bảo hiểm nhân thọ khách hàng sẽ không được chi trả quyền lợi ngay cả khi rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm. Vậy thời gian chờ bảo hiểm nhân thọ là gì?

Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khách hàng sẽ có khoảng thời gian cân nhắc là 21 ngày. Kết thúc 21 ngày cân nhắc nếu khách hàng vẫn giữ quyết định tham gia thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được một số quyền lợi bảo hiểm ngay lập tức nếu rủi ro xảy ra trong thời gian chờ bảo hiểm.

Thời gian chờ của bảo hiểm nhân thọ

Thời gian chờ trong bảo hiểm nhân thọ là khoảng thời gian nhất định được tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất,. Thời gian chờ còn có tên gọi khác là thời hạn loại trừ (tùy theo định nghĩa của từng công ty). Trong thời hạn loại trừ, công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm có quy định thời gian chờ trong điều khoản sản phẩm.

Trong bảo hiểm nhân thọ, mỗi quyền lợi bảo hiểm có thời gian chờ khác nhau. Và trong thời gian chờ, kể cả khách hàng có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh cũng không được chi trả.

Giải thích cho khách hàng về thời gian chờ

Giải thích cho khách hàng về thời gian chờ

Thời gian chờ của các quyền lợi trong sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Mỗi quyền lợi bảo hiểm sẽ có thời gian chờ khác nhau, cụ thể:

– Quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tai nạn: Thông thường thì quyền lợi này không có thời gian chờ. Điều đó có nghĩa là sau khi hợp đồng chính thức có hiệu lực thì khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu chẳng may gặp phải tai nạn bất ngờ theo quy định trong hợp đồng.

Ví dụ: Trong điều khoản sản phẩm bổ trợ Sống Khỏe Mỗi Ngày của Manulife có nêu rõ “Thời gian chờ không áp dụng với các sự kiện bảo hiểm do nguyên nhân tai nạn”.

– Quyền lợi nằm viện: Thời gian chờ với quyền lợi nằm viện thường từ 30 ngày. 

Ví dụ: Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt của Manulife quy định về thời gian chờ với quyền lợi nằm viện là 30 ngày kể từ ngày cấp hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, lấy ngày nào đến sau (trừ trường hợp nằm viện do tai nạn).

Thời gian chờ cho Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI của Prudential là 30 ngày, trừ các trường hợp:

  • Tai nạn: không áp dụng thời gian chờ
  • Bệnh đặc biệt, Điều trị ung thư, Cấy ghép nội tạng: 90 ngày
  • Biến chứng thai sản (PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông)): 270 ngày

– Quyền lợi thai sản: Mỗi sản phẩm sẽ có quy định riêng về thời gian chờ với quyền lợi thai sản, thông thường từ 270 đến 365 ngày.

Ví dụ: Sản phẩm bổ trợ Sống Khỏe Mỗi Ngày quy định thời gian chờ với quyền lợi thai sản là 270 ngày.

Thời gian chờ với quyền lợi thai sản thường là 270 ngày

Thời gian chờ với quyền lợi thai sản thường là 270 ngày

– Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: Thường là 90 ngày. Ví dụ sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo quy định về thời gian chờ là 90 ngày được tính kể từ Ngày hiệu lực của Sản phẩm bổ trợ này, hoặc Ngày khôi phục hiệu lực của Sản phẩm bổ trợ này gần nhất, nếu có, hoặc ngày Số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực (trong trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm), tùy ngày nào đến sau. 

– Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Thường không áp dụng thời gian chờ.

– Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Thường không áp dụng thời gian chờ, trừ trường hợp tử vong do tự tự hoặc tự gây thương tích trong vòng 2 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất sẽ không được chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong. Một số sản phẩm bổ trợ có thời gian chờ từ 1 năm cho quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Ví dụ:

  • Các sản phẩm Gia tăng bảo vệ của Manulife quy định thời gian chờ với quyền lợi tử vong là 1 năm.
  • Bảo Việt Nhân Thọ chỉ thực hiện chi trả quyền lợi tử vong cho các trường hợp tử tự đã sau 2 năm kể từ hợp đồng có hiệu lực.

Mỗi sản phẩm của mỗi công ty bảo hiểm sẽ có quy định riêng về thời gian chờ vì vậy bạn đang quan tâm đến gói bảo hiểm nhân thọ nào có thể đăng ký tư vấn để hỗ trợ ngay:

Đăng ký ngay

Như vậy bạn đã nắm được về thời gian chờ và trong khoảng thời gian này nếu rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm khách hàng cũng không được chi trả quyền lợi bảo hiểm. Hãy đọc kỹ điều khoản hợp đồng trước khi tham gia để hiểu rõ hơn về quyền lợi bảo hiểm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *