The Graph cân nhắc tích hợp Bitcoin, Polkadot và NEAR

Công ty khởi nghiệp tiền điện tử The Graph thông báo đang triển khai kế hoạch cung cấp hỗ trợ cho các blockchain layer-one, bao gồm Bitcoin, Polkadot và NEAR.

The Graph cân nhắc tích hợp Bitcoin, Polkadot và NEAR
The Graph cân nhắc tích hợp Bitcoin, Polkadot và NEAR

Những tích hợp tiềm năng, xuất hiện 1 tháng sau khi The Graph khởi chạy mainnet, sẽ thêm vào danh sách các chain được hỗ trợ bởi công ty này, bao gồm Ethereum, IPFS và POA. Dịch vụ này của The Graph cho phép việc truy vấn dữ liệu trên nhiều mạng lưới blockchain trở nên thuận tiện hơn.

Cụ thể, việc tích hợp Bitcoin cho phép các nhà phát triển những dự án trên Bitcoin layer-one sử dụng dữ liệu mà họ cần từ Ethereum hoặc bất kỳ blockchain layer-one nào đã được tích hợp. Cải tiến này của The Graph cho phép các nhà phát triển sử dụng những tính năng ưu việt nhất của các blockchain layer-one để xây dựng ứng dụng của riêng mình.

Giám đốc của The Graph Foundation, bà Eva Beylin cho biết :

“Sau khi khởi chạy trên mainnet, chúng tôi đang nỗ lực để gia tăng tốc độ phát triển của hệ sinh thái Web3. Điều này đảm bảo rằng bất kể bạn đang xây dựng trên chuỗi blockchain layer-one nào, bạn vẫn có thể xây dựng một đồ thị con và truy cập dữ liệu một cách dễ dàng từ nhiều chuỗi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là phần quan trọng trong việc tạo ra làn sóng giúp hệ thống mạng phi tập trung càng ngày đổi mới.”

Theo công ty khởi nghiệp này, sự tích hợp mới trên các layer-one dự kiến diễn ra trong vài tháng tới, tùy thuộc vào sự quan tâm và độ tương tác của cộng đồng.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm :

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *