Tham gia nhận The Graph (GRT) miễn phí trên CoinMarketCap

CoinMarketCap Earn, chương trình giới thiệu và hướng dẫn người dùng về các đồng coin với giải thưởng hấp dẫn, vừa triển khai chiến dịch mới với đồng The Graph (GRT).

Tham gia nhận The Graph (GRT) miễn phí trên CoinMarketCap
Tham gia nhận The Graph (GRT) miễn phí trên CoinMarketCap

Người dùng có thể xem các video có nội dung giới thiệu về GRT, sau đó hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ. Nếu đáp ứng điều kiện, người dùng có thể nhận về phần thưởng là GRT.

Tổng giá trị giải thưởng ở chiến dịch CMC Earn lần này là 1.000.000 GRT (tương đương 500.000 USD). Mỗi người dùng khi vượt qua bài kiểm tra sẽ nhận được 10 GRT (5 USD) cho đến khi hết quỹ giải thưởng.

Để tham gia CoinMarketCap Earn, người dùng sẽ phải tạo tài khoản trên CoinMarketCap tại đây, xem các video hướng dẫn và chỉ có một cơ hội duy nhất để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

CoinMarketCap cũng khuyên người dùng nền thực hiện hoàn toàn đầy đủ các bước KYC trước khi tham gia trắc nghiệm nhằm đảm bảo quá trình gửi phần thưởng GRT được diễn ra thuận tiện nhất.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *