Tham gia bảo hiểm sức khỏe có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?


Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm hỗ trợ chi phí cho người tham gia khi gặp các rủi ro liên quan đến tai nạn, bệnh tật, thương tật hoặc chăm sóc sức khỏe. Từ đó giúp giảm áp lực tài chính cho người tham gia. Vậy tham gia bảo hiểm sức khỏe có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Bảo hiểm sức khỏe là thuộc sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ hoặc thuộc quyền lợi bổ sung của bảo hiểm nhân thọ rất thông dụng hiện nay, bảo hiểm sức khỏe đang dần trở thành một giải pháp hỗ trợ tài chính hữu hiệu. Bên cạnh việc các cá nhân tự nguyện mua bảo hiểm sức khỏe, nhiều doanh nghiệp cũng triển khai các chương trình hỗ trợ, mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động. Trước vấn đề này, rất nhiều nhiều người thắc mắc: Thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe như thế nào?

Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế thu nhập cá nhân không? 

Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT – BTC quy định rõ về thuế thu nhập cá nhân khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm như sau: 
đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.
Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí)… mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”
 
Như vậy theo quy định này, bảo hiểm sức khỏe thuộc nhóm bảo hiểm không có tích lũy về phí bảo hiểm, cho nên người sử dụng lao động khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tức là tham gia bảo hiểm sức khỏe, không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Bảo hiểm sức khỏe có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Đối với người sử dụng lao động, cần nắm rõ khoản phí mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động sẽ ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, xét theo quy định thuế thu nhập doanh nghiệp tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT – BTC (được sửa đổi bổ sung bởi điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC), mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động, chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra sẽ được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Nếu doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện sau thì khoản phí này sẽ được trừ khi tính thuế TNDN:

  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp
  • Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:“Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty.”
  • Doanh nghiệp phải tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) trước khi mua các loại bảo hiểm khác.
  • Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tự nguyện khác không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Bảo hiểm sức khỏe không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Theo Khoản 7 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): “Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm” 

Như vậy, bảo hiểm sức khỏe cũng thuộc các dịch vụ bảo hiểm không phải chịu thuế GTGT.

Trên đây là thông tin và giải đáp thắc mắc mua bảo hiểm sức khỏe có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? cũng như vấn đề bảo hiểm sức khỏe được miễn thuế GTGT. Hy vọng với thông tin trên, bạn đã hiểu rõ nội dung này để xác định được thu nhập chịu thuế của mình.

Giải đáp mọi thắc mắc và nhận tư vấn Miễn Phí!!

Đăng ký ngay

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *