Quy định pháp luật về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020


Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg hướng dẫn việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn khá mơ hồ thậm chí là hiểu sai về Chỉ thị này.

Những điều cần ghi nhớ về quy định tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Ngay sau khi Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng được ban hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội để tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cụ thể, Chỉ thị và Công văn chỉ yêu cầu tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất chứ không phải tạm ngừng tất cả. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho đến tháng 6/2020. Nếu sau tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, doanh nghiệp vẫn muốn đề nghị thì cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét, giải quyết việc tạm dừng đóng đến tháng 12/2020.

Công văn cũng nêu thêm: Hàng tháng, các doanh nghiệp cần phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nếu doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa thì sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất .

Như vậy, đối chiếu với Nghị định 115/2015/NĐ-CP và công văn số 860/BHXH-BT thì việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội chi là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chứ không phải tất cả các quỹ bảo hiểm xã hội.

Quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Chỉ tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Ngoài ra, Chỉ thị trên không áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay mà chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, có trên 50% lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Như vậy, để được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp cần phải giảm bớt nhân viên (trên 50%) hoặc có bằng chứng chứng minh bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch Covid-19 gây ra.

Tư vấn thêm về bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan

Đăng ký ngay

Quyền lợi khi dừng đóng bảo hiểm xã hội

Trong thời buổi kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, nếu tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bởi theo quy định hiện hành, về quỹ hưu trí và tử tuất, công ty bảo hiểm sẽ phải đóng 14% tiền lương cơ sở hàng tháng. Đối với những công ty có số lượng nhân viên lớn, khi nhân lên sẽ tiết kiệm rất nhiều. Điều này đảm bảo nguồn kinh phí dự trù của các doanh nghiệp có thể tiếp tục cầm cự và phát triển kinh doanh trong thời gian lâu nhất có thể.

Dừng đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Theo Chỉ thị và Công văn nêu trên thì số tiền đóng vào quỹ ốm đau, thai sản vẫn phải duy trì. Do đó, khi doanh nghiệp dừng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Chỉ thị thì chế độ thai sản của người lao động vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản thì theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Bên cạnh đó, người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Hoặc người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Bạn có thể tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội và xem những quyền lợi mình sẽ được hưởng tại đây.

Quyền lợi thai sản bảo hiểm xã hội

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản của người lao động vẫn được đảm bảo

Hướng dẫn làm thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng thì có thể làm thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Các thủ tục này đã được quy định tại Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTBXH-TC về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid 19.

Bước 1: Làm đơn đề nghị (xem ở phần dưới). Người sử dụng lao động cần làm đơn đề nghị cùng với danh sách lao động tại thời điểm trước khi phải dừng sản xuất; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc. Nếu bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản thì cần có thêm báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.

Bước 2: Chờ kết quả xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm xem xét, xác định bằng văn bản trả lời cho người sử dụng lao động về đề nghị tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Quy định về cơ quan có thẩm quyền được nêu rõ trong điểm a khoản 2 Điều 28 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Bước 3: Chờ kết quả giải quyết từ cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời điểm tạm dừng sẽ tính từ tháng mà người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có thể sử dụng mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội sau để làm thủ tục tạm dừng.

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội mới

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả số lao động đang tạm thời nghỉ việc, lao động đang nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH.

(2) Được xác định tại thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội của Chính phủ.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *