Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định


Vốn điều lệ và vốn pháp định có điểm giống và khác nhau, phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định như thế nào?

Vốn là tài sản cần thiết không thể thiếu khi thành lập công ty. Các công ty, doanh nghiệp khi thành lập đều phải có vốn điều lệ, tuy nhiên vốn pháp định thì không phải công ty nào cũng cần có. Vậy vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau như thế nào?

Vốn điều lệ và vốn pháp định là gì?

Vốn điều lệ

Theo khoản 29 điều 4 luật doanh nghiệp vốn điều lệ được giải thích:

  • Là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
  • Là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Ta có thể hiểu vốn điều lệ là số tiền mà thành viên, cổ đông trong công ty đã góp/cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty, được ghi vào giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp và gửi phòng đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm:

– Tài sản góp vốn: Là đồng Việt Nam/các tài sản định giá được bằng đồng Việt Nam và quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật công nhận.

– Hình thức:

  • Là vốn đầu tư hoạt động cho doanh nghiệp
  • Là sự cam kết trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên/cổ đông với doanh nghiệp
  • Là sự thể hiện độ uy tín của doanh nghiệp với khách hàng/đối tác.
  • Là cơ sở phân chia lợi nhuận/rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên/cổ đông góp vốn

– Mức vốn: Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu/tối đa khi thành lập công ty. Nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh có yêu cầu mức vốn pháp định thì vốn tối thiểu được quy định bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Bạn có thể xem thêm quy định về góp vốn điều lệ TẠI ĐÂY

Vốn điều lệ, vốn pháp định

Vốn pháp định

Theo luật doanh nghiệp 2005 quy định tại khoản 7 điều 4 cho biết:

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Đặc điểm:

– Vốn pháp định ở Việt Nam được xác định theo từng ngành, nghề, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

– Việc quy định mức vốn pháp định chủ yếu được xác định thông qua các văn bản dưới luật do cơ quan hành pháp ban hành.

Ví dụ: Vốn pháp định của một số ngành nghề như sau:

Ngành nghề kinh doanh bất động sản: 6 tỷ VND
Ngành kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu VND
Ngành dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ VND
Ngành vận dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ VND
Bạn có thể xem thêm danh sách vốn pháp lý của các ngành nghề TẠI ĐÂY

So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định

Giống nhau

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn ban đầu do nhà đầu tư/cá nhân/cổ đông cùng góp vào công ty làm vốn sản xuất, phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 

Khác nhau
Phân biệt Vốn điều lệ Vốn pháp định
Cơ sở xác định

 Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ.

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Vốn pháp định bắt buộc là mức vốn tối thiểu bằng với ngành nghề mà công ty thành lập.

Mức vốn Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty. Mức vốn pháp định là cố định, được quy định theo từng ngành nghề kinh doanh.

Như vậy, mặc dù vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn mà các doanh nghiệp cần có khi thành lập công ty. Tuy nhiên, hai loại vốn này không phải là một và có sự khác nhau nhất định. Qua bài viết chắc hẳn bạn đọc đã phân biệt được vốn điều lệ và vốn pháp định giống và khác nhau như thế nào.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *