Lãi suất liên kết chung FWD hiện nay là bao nhiêu?


Trong thời gian gần đây các sản phẩm liên kết chung của FWD luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Thông tin về lãi suất liên kết chung FWD cũng được cập nhật liên tục để khách hàng theo dõi và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Quỹ liên kết chung FWD là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung do FWD phát hành. Lãi suất liên kết chung FWD trong những năm gần đây có sự thay đổi không nhiều. Cụ thể như sau:

Lãi suất liên kết chung FWD trong thời điểm hiện tại

Theo định kỳ (tháng/quý/năm), FWD công bố lãi suất liên kết chung của từng sản phẩm đến khách hàng. Lãi suất liên kết chung FWD hiện nay khoảng 5,25%-6% tùy từng sản phẩm. Chi tiết về lãi suất quỹ liên kết chung FWD của một số sản phẩm trong những giai đoạn gần đây như sau:

FWD Đón đầu thay đổi 2.0

Thời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
 30/10/2019  25/11/2019  5,50%
 26/11/2019  25/12/2019  5,50%
 26/12/2019  25/01/2020  5,50%
 26/01/2020  25/02/2020  5,50%
 26/02/2020  27/03/2020  5,50%
 28/03/2020  25/04/2020  5,25%
 26/04/2020  25/05/2020  5,25%
 26/05/2020  25/06/2020  5,25%
 26/06/2020  25/07/2020  5,25%
 26/07/2020  25/08/2020  5,25%
 26/08/2020  25/09/2020  5,25%

FWD Đón đầu thay đổiThời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
 26/12/2019  25/01/2020  5,50%
 26/01/2020  25/02/2020  5,50%
 26/02/2020  27/03/2020  5,50%
 28/03/2020  25/04/2020  5,25%
 26/04/2020  25/05/2020  5,25%
 26/05/2020  25/06/2020  5,25%
 26/06/2020  25/07/2020  5,25%
 26/07/2020  25/08/2020  5,25%
 26/08/2020  25/09/2020  5,25%

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản cập nhật)Thời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
 26/12/2019  25/01/2020  5,50%
 26/01/2020  25/02/2020  5,50%
 26/02/2020  27/03/2020  5,50%
 28/03/2020  25/04/2020  5,25%
 26/04/2020  25/05/2020  5,25%
 26/05/2020  25/06/2020  5,25%
 26/06/2020  25/07/2020  5,25%
 26/07/2020  25/08/2020  5,25%
 26/08/2020  25/09/2020  5,25%

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản trước)Thời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
 26/12/2019  25/01/2020  6,00%
 26/01/2020  25/02/2020  6,00%
 26/02/2020  27/03/2020  6,00%
 28/03/2020  25/04/2020  6,00%
 26/04/2020  25/05/2020  6,00%
 26/05/2020  25/06/2020  6,00%
 26/06/2020  25/07/2020  6,00%
 26/07/2020  25/08/2020  6,00%
 26/08/2020  25/09/2020  6,00%

Đại An Linh Hoạt Trọn ĐờiThời gian áp dụng Lãi suất (%/năm)
 26/12/2019  25/01/2020  6,00%
 26/01/2020  25/02/2020  6,00%
 26/02/2020  27/03/2020  6,00%
 28/03/2020  25/04/2020  6,00%
 26/04/2020  25/05/2020  6,00%
 26/05/2020  25/06/2020  6,00%
 26/06/2020  25/07/2020  6,00%
 26/07/2020  25/08/2020  6,00%
 26/08/2020  25/09/2020  6,00%

 Để xem lãi suất của những năm trước vui lòng truy cập tại đây.

Như vậy lãi suất liên kết chung của FWD không có sự chênh lệch quá lớn giữa các sản phẩm. Lãi suất công bố này cao hơn so với mức lãi suất cam kết tối thiểu mà FWD đưa ra. Cụ thể với sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 2.0 mức lãi suất cam kết tối thiểu mà FWD áp dụng là 4%/năm từ năm hợp đồng thứ nhất đến năm hợp đồng thứ hai, 3,5%/năm cho năm hợp đồng thứ 3 đến năm hợp đồng thứ 5, 3%/năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 7, 2,5%/năm từ năm hợp đồng thứ 8 đến năm hợp đồng thứ 9, 2%/năm từ năm hợp đồng thứ 10 đến năm hợp đồng thứ 15, từ năm hợp đồng thứ 16 trở đi thì mức lãi suất tối thiểu là 1,5%/năm.

Xem thêm mức phí, quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD để có thêm lựa chọn.

Lãi suất đầu tư đảm bảo của FWD

Lãi suất đầu tư đảm bảo của FWD

Đặc điểm của quỹ liên kết chung FWD

– FWD thực hiện chính sách đầu tư thận trọng, tập trung chủ yếu vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh đầu tư an toàn khác.

– Định kỳ hàng tháng FWD sẽ công bố lãi suất đầu tư để khách hàng nắm được tình hình kinh doanh của quỹ liên kết chung.

– Khách hàng sẽ được hưởng lãi đầu tư theo lãi suất đầu tư được FWD công bố dựa trên kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung. Các khoản lãi sẽ được tính theo ngày và tự động cộng vào tài khoản hợp đồng hàng tháng.

– Phí quản lý quỹ tối đa là 2%/năm tính trên giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư áp dụng cho các hợp đồng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

– Trong mọi trường hợp mức lãi suất mà FWD chi trả cho khách hàng không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng.

Như vậy lãi suất liên kết chung FWD hiện nay từ 5 – 6%/năm tùy từng sản phẩm. Mức lãi suất này không quá cao tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, yếu tố lãi suất chỉ là một phần, người tham gia nên quan tâm đến yếu tố bảo vệ để lựa chọn được sản phẩm thích hợp nhất.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *