Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 chứng kiến mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2018

Một bài báo về dự án lừa đảo PlusToken cho thấy các sàn giao dịch đang được sử dụng để “rửa coin” mặc dù những sàn này đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình định danh khách hàng.

Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 đã chứng kiến mức tăng lớn nhất hàng tháng – khoảng 75% – kể từ tháng 2 năm 2018, theo chỉ số khối lượng giao dịch của The Block.

Khối lượng giao dịch của tháng 8 đạt mức 191,2 tỷ USD so với 109,3 tỷ USD vào tháng 7, theo báo cáo tháng 8 năm 2020 của The Block Research. Theo báo cáo, khối lượng trao đổi giao ngay của tháng 8 là khối lượng hàng tháng cao thứ ba kể từ năm 2017.

Binance là sàn giao dịch có thị phần lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng khối lượng giao dịch trong tháng 8, tiếp theo là Coinbase (11,2%), Kraken (4,8%) và LMAX Digital (4,8%).

Trong một diễn biến liên quan, các thợ đào bitcoin đã kiếm được 368,3 triệu đô la doanh thu trong tháng 8 vừa qua, tăng 23,19% so với tháng trước đó.

Theo The Block

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *