Hướng dẫn thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội


Nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là nghiệp vụ cần làm của doanh nghiệp khi có lao động nữ bắt đầu nghỉ làm, hưởng chế độ thai sản. Vậy hướng dẫn cụ thể về thủ tục này như thế nào?

Khi lao động nữ bắt đầu bước vào chế độ nghỉ thai sản thì người sử dụng lao động phải thực hiện nghiệp vụ nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là điều không thể thiếu. Vậy thời gian thực hiện việc này như thế nào và cần những thủ tục gì?

Thời gian nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội là khi nào?

Người sử dụng lao động cần làm thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội khi có lao động nữ nghỉ thai sản. Kể từ thời điểm báo giảm lao động thì đơn vị và người lao động không cần đóng BHXH. Đồng thời, thời gian này cũng không được tính căn cứ hưởng BHXH (trích tại khoản 2 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Báo giảm BHXH khi có lao động nữ nghỉ thai sản

Trường hợp lao động nữ nghỉ thai sản, người sử dụng lao động cần báo giảm BHXH

Hướng dẫn cách báo giảm BHXH khi nghỉ thai sản

Để báo giảm BHXH, đơn vị cần thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan

Hồ sơ bao gồm:

  • Với trường hợp thông thường, báo giảm đúng thời gian thì đơn vị chuẩn bị mẫu D02-TS kê khai danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
  • Nếu đơn vị báo giảm thai sản muộn thì cần chuẩn bị thêm bảng lương để gửi lên cơ quan BHXH, tiến hành truy thu các tháng báo muộn, kèm theo giấy tờ là bảng kê hồ sơ.

Bước 2: Kê khai hồ sơ báo giảm thai sản

Phụ thuộc vào thời điểm đơn vị báo giảm thai sản để thực hiện kê khai những nội dung phù hợp:

  • Điền mẫu D02-TS cẩn thận, ghi rõ nghiệp vụ giảm thai sản để tránh nhầm lẫn với trường hợp báo giảm do người lao động nghỉ việc hay những trường hợp khác.
  • Mục Cột thời gian cần ghi rõ thời gian lao động bắt đầu nghỉ thai sản. Trường hợp đơn vị báo giảm muộn hơn so với thực tế thì cần điền thời điểm báo muộn để truy thu.
  • Khi lao động nữ sinh con, đơn vị sử dụng lao động nên báo họ cung cấp giấy khai sinh, giấy chứng sinh của con để làm căn cứ.

Với những lao động nữ nghỉ trước sinh nhiều thì cần kèm đơn xin nghỉ thai sản. Lưu ý thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng.

Bước 3: Nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH

Sau khi kê khai đầy đủ hồ sơ, đơn vị nộp hồ sơ lên Cơ quan BHXH đang trực tiếp quản lý.

Lưu ý: Hiện tại các đơn vị đều thực hiện bảo giảm người lao động nghỉ thai sản qua phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử. Sau khi nộp, đơn vị chờ kết quả trả về báo thành công thì tiếp tục thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho lao động.

Đọc thêm: Hướng dẫn cách tính chế độ thai sản

Để thực hiện thủ tục nghỉ thai sản báo giảm bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động tiến hành theo đúng những bước đã nêu trong bài viết. Người sử dụng lao động lưu ý báo giảm đúng thời gian để không phải bị phát sinh thêm chi phí.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *