Hướng dẫn cách mua BHYT tự nguyện khi đã mang thai


Mẹ đã mang thai rồi có mua BHYT được không? Tất cả những thông tin về BHYT tự nguyện cho phụ nữ mang thai sẽ được bật mí ngay sau đây.

Tìm hiểu về BHYT tự nguyện?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Bảo hiểm y tế tự nguyện: Là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ Quỹ bảo hiểm y tế.

Tại sao cần mua bảo hiểm y tế?

 • Để được khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh (như đối với cán bộ – công chức Nhà nước và các đối tượng khác).
 • Được hỗ trợ 1 phần viện phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đặc biệt là khi bệnh nặng cần chi phí điều trị lớn. Quỹ bảo hiểm y tế tài trợ 80%, cá nhân chỉ phải trả 20%.

Tìm hiểu ngay: Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Bạn có thể mua BHYT cho bản thân và gia đình tại Ủy ban nhân dân phường – xã – thị trấn nơi bạn đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Ai cần mua bảo hiểm y tế tự nguyện?

Những người chưa tham gia BHYT theo diện bắt buộc đều cần mua BHYT tự nguyện.

Có nên mua bảo hiểm y tế tự nguyện gia đình không?

Có nên mua bảo hiểm y tế tự nguyện gia đình không?

Đã mang thai có được mua BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì vợ bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

 • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, vợ bạn sẽ được hưởng mức quyền lợi BHYT là 80% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: “đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác”.

Xem thêm: Cập nhật mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến 2019

Mặt khác, về thời gian được cấp thẻ BHYT được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Về thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

 • Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

Như vậy, khi không thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì các mẹ bầu mang thai hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, việc bạn đang mang bầu không ảnh hưởng đến quyền lợi được tham gia BHYT và quyền lợi được chi trả BHYT của bạn.

Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế khi đã mang thai

Đối tượng nhân dân

 • Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn xã và huyện nào, thì đăng ký và nộp tiền tham gia BHYT tự nguyện theo xã và huyện đó.
 • Cơ quan BHXH tổ chức thu phí BHYT tự nguyện của đối tượng nhân dân mỗi tháng 01 lần (một năm thu tối đa 12 lần), thời gian Đại lý thu tiền của đối tượng nhân dân từ ngày 25 cho đến ngày làm việc cuối cùng của tháng.
 • Thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 của mỗi tháng và sau ít nhất 30 ngày, kể từ ngày Đại lý thu nộp phí BHYT cho cơ quan BHXH đối với các trường hợp tham gia BHYT tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.
 • Thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng liên tục khi người tham gia BHYT đóng phí BHYT theo đúng quy định. Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, người có thẻ phải đóng tiền cho Đại lý thu trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng ít nhất là 10 ngày.

Tham gia theo cá nhân

 • Người tham gia ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý thu BHYT tự nguyện; xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú do cơ quan Công an sở tại cấp (đối với đối tượng tạm trú) và CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, nộp Tờ khai cho Đại lý hoặc cơ quan BHXH để kiểm tra, đối chiếu.
 • Sau khi nhận tờ khai, sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, đối chiếu với CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, Đại lý thu  ký xác nhận trên tờ khai.

Xem ngay: Mua bảo hiểm y tế hết bao nhiêu tiền?

 Làm thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại quầy

 Làm thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại quầy

Tham gia theo hộ gia đình

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình và áp dụng mức đóng của nhân dân, nếu có đông thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT tự nguyện, thì thành viên thứ 3 sẽ được giảm 10% mức đóng của cá nhân; từ thành viên thứ 4 trở đi, mỗi thành viên được giảm 20% mức đóng của cá nhân.

Việc giảm mức đóng chỉ thực hiện với những đối tượng nhân dân tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình khi có tên trong cùng một hộ khẩu.

 • Đại diện hộ gia đình ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý hoặc cơ quan BHXH; photocopy sổ hộ khẩu, nộp tờ khai cùng bản copy sổ hộ khẩu và sổ hộ khẩu gốc để Đại lý  kiểm tra, đối chiếu;
 • Đại lý thu hoặc đại diện cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện, thực hiện việc đối đối chiếu giữa tờ khai với sổ hộ khẩu, giữa sổ hộ khẩu gốc với bản copy, nếu đảm bảo xác thực, thì Đại lý hoặc đại diện cơ quan BHXH ký vào tờ khai và bản copy sổ hộ khẩu để xác định trách nhiệm của mình, đồng thời tính toán mức đóng của từng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, chốt số tiền phải đóng của cả hộ.

Thời điểm BHYT có giá trị sử dụng

Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định thì Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

  a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

  b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

  c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

  d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”

Theo quy định pháp luật, đối với người lao động, cán bộ chuyên trách xã, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, người đang hưởng thất nghiệp, hưởng lương hưu,… mà tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thời điểm có hiệu lực kể từ thời điểm hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trước.

Đối với người cận nghèo, học sinh, sinh viên hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hộ gia đình mà lần đầu tham gia hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên thì thời điểm có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế là trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến khi đủ 72 tháng tuổi, nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Như vậy bạn mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì thời điểm có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế là 30 ngày kể từ ngày tham gia bảo hiểm y tế .Bạn đã mua bảo hiểm y tế từ ngày 29/05/2018 thì thời điểm có hiệu lực của thẻ là ngày 29/06/2018. Bạn dự sinh là ngày 20/07/2018 tức sau ngày bảo hiểm y tế có hiệu lực nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm của mình khi sinh con.

Xem ngay: 

Nộp hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

 • Một là, về nơi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.
 • Hai là, về nơi đóng tiền: Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện.

Lựa chọn địa điểm mua bảo hiểm y tế tự nguyện uy tín

Lựa chọn địa điểm mua bảo hiểm y tế tự nguyện uy tín

Xem thêm: Những thay đổi về thẻ Bảo hiểm y tế từ năm 2019 cần biết

Như vậy, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được thực hiện theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã (Khoản 7 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Hãy chuẩn bị những điều tốt nhất cho con của mình bằng cách đăng ký cho vợ mình tham gia ngay BHYT tự nguyện dành cho người mang thai các bạn nhé! Đừng quên thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về loại bảo hiểm y tế này của chúng tôi để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính gia đình bạn.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *