Hashrate mạng lưới Bitcoin quay lại ngưỡng tháng 3

Bitcoin có dấu hiệu hồi phục khi hashrate hồi lại so với mức trước đợt suy thoái đầu tháng 3.

Hashrate mạng lưới Bitcoin quay lại ngưỡng tháng 3
Hashrate mạng lưới Bitcoin quay lại ngưỡng tháng 3
Đồ thị hashrate Bitcoin 1 năm | Blockchain
Đồ thị hashrate Bitcoin 1 năm | Blockchain

Theo dữ liệu từ trang theo dõi tài nguyên Blockchain, vào ngày 15/04, mức hashrate trung bình 7 ngày đạt 114 x 1018 h/s (hash trên một giây).

Hashrate BTC quay lại ngưỡng tháng Ba

Lần cuối mạng lưới ghi nhận mức hashrate tương tự là hồi ngày 02/03. Trong 10 ngày sau đó, hashrate trung bình đã tăng kỷ lục 123 x 1018 h/s trước ngày thứ 6 đen tối của ngành công nghiệp crypto.

Hash rate là chỉ số chỉ thị khối lượng hiệu năng cần tính toán để miner có thể phải thực hiện khi giải phương trình và xử lý giao dịch Bitcoin.

Hash rate càng cao, hiệu năng tính toán mạng lưới yêu cầu khi thực hiện một giao dịch càng tăng và nhờ tính năng này mà Bitcoin có thể chống lại được các thành phần mã độc phía bên ngoài.

Kế hoạch B: Điều chỉnh độ khó lần tiếp theo sẽ “khủng”

Thực tế, hash rate là một con số ước tính, vì không thể thực sự tính toán và định lượng độ khó hay là chỉ số hash của mạng lưới Bitcoin.

Vào ngày 13/03, khi cặp giao dịch BTC/USD giảm xuống chỉ còn khoảng 3.700 USD ở trên một số sàn giao dịch, hash rate đả giảm xuống dưới 100 x 108 h/s. Và sau đó độ khó của mạng lưới đào Bitcoin đã được giải quyết và hồi phục về trạng thái cân bằng hơn.

Như đã được đề cập từ trước, cơ chế điều chính độ khó chính là nhân tố chính giúp Bitcoin không trở thành một đồng tiền dễ bị thao túng.

Theo Cointelegraph

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *