Hashrate Bitcoin (BTC) đã tăng 33% chỉ trong hai ngày, giá Bitcoin bám sát phía sau

Hashrate Bitcoin đã tăng rất mạnh từ 91.290.582 TH / s vào ngày 4 tháng 4 đến 121.029.181 TH / s vào ngày 6 tháng 4. Trong lịch sử, hashrate và giá Bitcoin đã thể hiện mối quan hệ khá chặt chẽ, với chỉ số tương quan là 0,77.

Công ty chia sẻ dữ liệu BitTorrent, một công ty con của Tron, hiện đang thử nghiệm nền tảng live stream trên blockchain vào quý 3 năm 2019.

Mối quan hệ này khá có ý nghĩa khi cân nhắc đến việc hashrate đại diện một phần cho chi phí sản xuất Bitcoin cho các thợ đào và mặt khác, khả năng bảo mật tổng thể của mạng lưới Bitcoin. Nói cách khác, tổng hashrate càng cao thì việc một ai đó hoặc một công ty nào đó muốn tấn công mạng lưới sẽ càng phải tốn nhiều chi phí hơn. Sự tin tưởng phi tập trung này là một trong những giá trị chính mà Bitcoin sở hữu.

Bitcoin HashrateNhưng liệu giá có biến động cùng chiều?

Trong cùng một khung thời gian, giá Bitcoin chỉ tăng 0,92%. Sự tăng trưởng nhanh chóng của hashrate xuất phát từ sự điều chỉnh thuận lợi gần đây trong việc khai thác Bitcoin, khi hashrate của đồng tiền này liên tục chứng kiến những sự sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Nếu tương quan giá Bitcoin / hashrate không đổi, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy sự tăng giá đáng kể trong khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên, câu chuyện sắp tới lại khá phức tạp khi đợt halving – sự kiện làm giảm một nửa phần thưởng khối của Bitcoin – chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ xảy ra.

Với điều kiện tất cả các điều kiện khác đều không đổi, sau khi sự kiện halving xảy ra, doanh thu khai thác cũng sẽ giảm một nửa. Điều đó đồng nghĩa với việc để doanh thu của các thợ đào vẫn ở mức tương tự, giá BTC sẽ phải tăng gấp đôi (hiệu quả khai thác không đổi). Sự gia tăng gần đây của hashrate Bitcoin có thể chỉ ra rằng các công ty khai thác đang đặt cược vào kịch bản thứ hai.

Theo Cointelegraph

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *