Grayscale tiếp tục mua thêm 240 triệu USD Bitcoin trong tuần này

Grayscale, công ty điều hành Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), đã mua thêm 15.114 BTC trong tuần này (tương đương với 241 triệu USD). GBTC hiện đang nắm giữ 481.711 BTC, chiếm 62% tổng số Bitcoin thuộc quyền sở hữu của các công ty giao dịch đại chúng.

1511-coin68-grayscale-3
Grayscale đang tích lũy lượng lớn BTC.

Grayscale, một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, trong tuần này đã mua thêm 15.114 BTC (241 triệu USD). Nâng tổng số Bitcoin mà công ty sở hữu lên 506.000 BTC, tương đương 8,1 tỷ USD. Công ty hiện đang quản lý số cryptocurrency trị giá 10 tỷ USD.

1511-coin68-grayscale-1
Grayscale công bố mua thêm 240 triệu USD Bitcoin trong tuần này.

Grayscale là một trong những công ty đại chúng đã mua nhiều Bitcoin nhất. Tổng các khoản đầu tư của công ty này hiện chiếm 2,29% toàn bộ vốn hóa thị trường của Bitcoin.

CEO Grayscale Michael Sonnehnshein tuyên bố tuần này là tuần tăng vốn “chưa từng có trước đây”, sau khi công ty huy động được 262 triệu USD. Vị CEO này còn cho biết thêm công ty đã “kiếm được hơn 115 triệu USD chỉ tính riêng với Bitcoin”.

Grayscale điều hành nhiều quỹ tín thác, nhiều pool tiền của nhà đầu tư tư nhân. Nguồn vốn này được công ty sử dụng để mua tiền điện tử. Cổ phiếu của quỹ tín thác giao dịch công khai; giá của chúng gần như thể hiện niềm tin vào giá tiền điện tử.

1511-coin68-grayscale-2
Biến động trong Portfolio BTC & ETH của Grayscale. Nguồn: Twitter Kyros Ventures.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), được thành lập vào năm 2013, là quỹ tín thác lớn nhất của công ty. Tổng giá trị tài sản được quản lý bởi GBTC hiện vượt quá 8,2 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Bitcointreasaries, GBTC đang nắm giữ 481.711 Bitcoin, chiếm 62% trong số 814.359 BTC thuộc quyền sở hữu của các công ty giao dịch đại chúng.

Theo Decrypt

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *