Đóng bảo hiểm xã hội không đóng bảo hiểm y tế có được không?


Đóng bảo hiểm xã hội không đóng bảo hiểm y tế có được không là thắc mắc của nhiều người lao động. Nếu muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn hãy tham khảo bài viết sau.

Đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Vậy đóng bảo hiểm xã hội không đóng bảo hiểm y tế có được không?

Đóng bảo hiểm xã hội không đóng bảo hiểm xã hội y tế được không?

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi 2014 quy định về đối tượng tham gia BHYT bắt buộc:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Vì vậy, nếu đã đi làm và có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì người lao động thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Bạn không thể chỉ tham gia BHXH ở doanh nghiệp mà không tham gia BHYT được, vì việc thu BHXH và BHYT sẽ nộp cùng lúc.

Hơn nữa, theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động tham gia BHXH bắt buộc thì phải đóng BHYT để đảm bảo chế độ ốm đau, thai sản. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn mua thêm BHYT hoặc không đóng BHYT.

Đóng BHXH không tham gia BHYT được không?

Đóng BHXH không tham gia BHYT được không?

Tuy nhiên, một trường hợp duy nhất tham gia BHXH bắt buộc có thể không đóng BHYT tại cùng 1 nơi là:

Quy định tại Điều 13 Luật BHYT sửa đổi 2014 ngày 16/3/2014 của Quốc hội: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Đồng thời, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì  được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH trong năm nay

Bài viết trên đây đã đem đến những thông tin giải thích cho chủ đề đóng bảo hiểm xã hội không đóng bảo hiểm y tế có được không. Việc đóng BHXH bắt buộc, trong đó có BHYT đem lại nhiều quyền lợi về ốm đau cho người lao động. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn hãy thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *