Cuộc thi Giao dịch Utrust (UTK) – Giải thưởng trị giá 50.000 USD đang chờ người chiến thắng!

Binance và đội ngũ Utrust sẽ dành ra 50.000 USD dưới dạng token UTK để làm phần thưởng nhân dịp UTK được hỗ trợ giao dịch Isolated Margin trên Binance.
Cuộc thi Giao dịch Utrust (UTK) - Giải thưởng trị giá 50.000 USD đang chờ người chiến thắng!
Cuộc thi Giao dịch Utrust (UTK) – Giải thưởng trị giá 50.000 USD đang chờ người chiến thắng!

Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 07:00 AM ngày 19/11/2020 đến 06:59 AM ngày 26/11/2020 (giờ Việt Nam)

Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho NGƯỜI DÙNG MỚI trị giá 10.000 USD dưới dạng UTK!

Tất cả người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ dưới đây sẽ cùng chia nhau giải thưởng 10.000 USD dưới dạng token UTK.
 • Giao dịch từ 10.000 UTK trở lên (tính cả mua lẫn bán) với bất kỳ cặp giao dịch nào của UTK.
 • Nạp từ 10.000 UTK trở lên vào tài khoản Binance từ một ví bên ngoài sàn hay từ một sàn giao dịch khác.

Hoạt động B: Cuộc thi Giao dịch UTK

Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch từ 60.000 UTK trở lên trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 40.000 USD dưới dạng token UTK, dựa trên tỷ lệ tổng khối lượng giao dịch UTK của mỗi người dùng.

Cách tính Phần thưởng:

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 40.000 USD dưới dạng token UTK.

Ưu đãi Margin Bổ sung:

 • Miễn lãi vay UTK cho các cặp giao dịch margin.
 • Khối lượng giao dịch thực hiện thông qua chế độ margin sẽ được tính hệ số nhân là 3.
 • Tất cả người dùng khi vay tiền UTK trên Binance Margin còn được hưởng ưu đãi giới hạn vay ở mức VIP+1.

Điều khoản & Điều kiện:

 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình tại Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 7 ngày kể từ thời điểm phân bổ.
 • Hướng dẫn cách đổi Voucher Tiền mặt.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấn vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch sẽ còn hiệu lực cho đến khi chương trình giới thiệu của Binance hết hạn. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
 • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch UTK/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá UTK/USDT phục vụ phân bổ phần thưởng.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot và margin của UTK.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt không được phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn sẽ có thể đăng nhập và xem phần thưởng của mình tại Lịch sử Phân bổ > Ví tiền > Trung tâm Tài khoản.
 • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.

Theo Binance Announcement

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *