Công ty sản xuất máy đào coin Canaan thông báo giảm lỗ ròng trong quý 2

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu được cải thiện đáng kể góp phần giảm lỗ ròng hơn 90% so với con số của một năm trước.

Công ty sản xuất giàn máy đào khai thác Bitcoin Canaan vào ngày 31 tháng 8 đã công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 năm 2020.

Trong khi lợi nhuận gộp đều tăng so với cùng kỳ năm trước và theo quý, công ty vẫn báo lỗ ròng, mặc dù mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể trong 12 tháng qua.

Lượng sức mạnh tính toán được bán trong phần cứng mạch tích hợp (ASIC) dành riêng cho ứng dụng của nó là 2,6 triệu THash / s. Điều này thể hiện mức tăng gần 200% so với số liệu quý 1 là 0,9 triệu THash / s, nhưng giảm 18,2% so với số liệu của năm trước.

Doanh thu cũng tăng 160% so với quý trước, nhưng giảm một phần tư so với năm ngoái, ở mức 178,1 triệu NDT (25,2 triệu USD).

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp 43,3 triệu NDT (6,1 triệu USD) đã tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 1.700% so với số liệu của Q1.

Điều này đi kèm với sự gia tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý lên gần 25%. Để so sánh, tỷ suất lợi nhuận gộp là 3,5% trong quý trước và 4,5% trong quý 2 năm 2019.

Kết quả của việc này là lỗ ròng được báo cáo là 16,8 triệu NDT (2,4 triệu USD). Con số này chưa bằng một nửa mức lỗ ròng được công bố trong quý trước và thấp hơn 90% so với mức 263,1 triệu NDT được báo cáo trong cùng quý năm ngoái.

Canaan là nhà sản xuất giàn khai thác đầu tiên tổ chức IPO thành công vào tháng 11 năm 2019, mặc dù nó huy động được ít hơn 25% trong số 400 triệu USD dự kiến. Giá cổ phiếu đã giảm khoảng 75% kể từ đó, với giá trị ngày hôm nay chỉ là 2,19 đô la so với giá bán ban đầu là 9 đô la.

Theo Cointelegraph

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *