Cổ phiếu Tesla và Amazon chính thức lên sàn FTX

Mới đây sàn giao dịch FTX thông báo sẽ hỗ trợ giao dịch các loại tài sản truyền thống như chứng khoán của nhiều ông lớn như Tesla hay Amazon.

Cổ phiếu Tesla và Amazon chính thức lên sàn FTX
Cổ phiếu Tesla và Amazon chính thức lên sàn FTX

Giao dịch dạng này sẽ được kiểm soát như thế nào?

CM-Equity là đơn vị được cấp phép tại Đức và sở hữu đầy đủ thẩm quyền để cung cấp các sản phẩm này. Tất cả người dùng FTX nếu muốn giao dịch tài sản sẽ phải thông qua khâu KYC của CM-Equity. Hơn nữa, tất cả hoạt động giao dịch sẽ được kiểm soát bởi CM-Equity.

Việc giao dịch trên FTX diễn ra như thế nào?

FTX sẽ niêm yết các token dựa trên các tài sản này. Ví dụ, nếu truy cập vào đường dẫn ftx.com/trade/TSLA/USD, bạn đang giao dịch token đại diện cho cổ phiếu của Tesla.

Các token này được bảo chứng bằng lượng cổ phiếu Tesla lưu ký tại CM-Equity. Trong tương lai, sàn giao dịch cho biết sẽ có nhiều giải pháp để rút token này khỏi sàn FTX. Ở thời điểm hiện tại, FTX chỉ hỗ trợ giao dịch spot và đang để ngỏ khả năng công bố các sản phẩm phái sinh trong tương lai. Các loại tài sản được hỗ trợ bao gồm:

  • Cổ phiếu Tesla
  • Cổ phiếu Amazon
  • Cổ phiếu Apple
  • Cổ phiếu Facebook
  • Cổ phiếu Google

Ai có thể giao dịch tài sản này trên FTX?

Để có thể tham gia giao dịch, người dùng cần thực hiện KYC level 2. Ngoài ra, người dùng FTX cần phải thoả mãn đầy đủ yêu cầu KYC từ CM-Equity. Người dùng không thể giao dịch FTX ở các định chế luật ban hành lệnh cấm.

Để bắt đầu đăng ký KYC và giao dịch, bấm vào đường dẫn tại đây

Giao dịch sẽ bắt đầu từ tối ngày 29/10/2020 giờ Hong Kong.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *