Chế độ thai sản vợ công an như thế nào?


Chế độ thai sản vợ công an là quyền lợi người công an nam được nhận khi vợ sinh con. Những quy định của pháp luật về chế độ hiện hành này như thế nào?

Công an nhân dân là lực lượng lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014. Khi vợ sinh, những đối tượng này sẽ được hưởng chế độ thai sản vợ công an với thời gian nghỉ chế độ, trợ cấp 1 lần khi sinh con theo Luật BHXH năm 2014 và Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản công an nhân dân

Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian lao động nam, trong đó có công an nhân dân được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

  • 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;
  • 07 ngày làm việc khi vợ mổ sinh con hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Với những ai vợ sinh mổ mà sinh đôi sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đầu vợ sinh con.

Ngoài ra, nếu người mẹ chết sau khi sinh con thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH.

Khi vợ sinh con, công an được hưởng chế độ thế nào

Công an được hưởng chế độ gì khi vợ sinh con

Trợ cấp một lần trong chế độ thai sản đối với vợ công an

Điều 38 Luật BHXH 2014 chỉ ra mức trợ cấp một lần khi sinh mỗi con như sau:

  • Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
  • Với trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 vnđ/tháng. Người công an nhân dân nhận được trợ cấp 1 lần cho mỗi con ở mức: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

Đọc thêm: Chế độ thai sản cho lao động nữ sảy thai

Trên đây là những tổng hợp của chúng tôi về chế độ thai sản vợ công an. Hy vọng đã mang đến kiến thức hữu ích cho những ai quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *