Chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc


Chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc là mối quan tâm của nhiều người lao động, vì trên thực tế với mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhiều người lao động nữ không thể tiếp tục đi làm sau khi sinh con.

Một số lao động nữ khi chuẩn bị sinh con có thể phải nghỉ việc do những lý do, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng thắc mắc liệu có được nhận chế độ thai sản không? Hiện nay, chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc như thế nào?

Lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như thế nào

Chế độ nghỉ việc của lao động nữ vẫn được đảm bảo nếu đủ điều kiện

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản và quy định về chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, trong Điều luật này không nhắc đến việc nghỉ việc sẽ không nhận được chế độ thai sản. Người lao động khi nghỉ việc nếu vẫn nằm trong nhóm đối tượng hưởng chế độ thai sản và đáp ứng đủ điều kiện về đóng BHXH thì sẽ nhận được chế độ này.

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị Thu dự sinh vào ngày 16/05/2019, nhưng đã nghỉ việc ở công ty cũ khi hết tháng 3/2019. Trước đó, chị Thu làm việc tại công ty 3 năm và đã đóng đầy đủ BHXH. Trong khoảng thời gian từ tháng 05/2018 đến tháng 05/2019), chị Thu hoàn thành đóng 06 tháng BHXH trong vòng 12 tháng thì vẫn đủ điều kiện nhận chế độ thai sản.

Thủ tục nhận trợ cấp thai sản khi nghỉ việc

Để nhận trợ cấp thai sản, lao động nữ cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Sổ bảo hiểm xã hội;
  • Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).

Sau đó tiến hành nộp cho cơ quan BHXH địa phương nơi người lao động cư trú trong thời gian sớm nhất để được hưởng chế độ.

Đọc thêm: Nghỉ thai sản có được tính phép năm không?

Người lao động vẫn nhận được chế độ thai sản cho nữ đã nghỉ việc nếu đóng bảo hiểm xã hội đủ theo quy định. Ngoài ra, thủ tục để để được hưởng chế độ này cũng rất đơn giản và dễ thực hiện.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *