Hướng dẫn cách tính chế độ tử tuất 1 lần

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất 1 lần, chế độ tử tuất tháng hay trợ cấp mai táng là những khoản tiền người lao…

Quy định về chế độ tử tuất với người có công

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất với người có công là chính sách quan trọng mà Nhà nước dành cho những người có nhiều…

Bảo hiểm thất nghiệp An Giang và những điều cần biết

05/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp An Giang bao gồm Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang và các chi nhánh, có chức…

Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

05/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn nghỉ việc,…

Bảo hiểm thất nghiệp lấy mấy lần cho mỗi người lao động?

05/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần trong toàn bộ quá trình tham gia BHXH và BHTN. Người lao động đã…

Bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc và những điều cần biết

Người lao động được nhận bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Đây là chính…

Bảo hiểm thất nghiệp có uỷ quyền được không?

Bảo hiểm thất nghiệp có uỷ quyền được không là quan tâm của nhiều người lao động khi nghỉ việc, bởi khi họ gặp phải những lý do bất…

Bảo hiểm thất nghiệp Bến Tre và những thông tin cần biết

Bảo hiểm thất nghiệp Bến Tre bao gồm Trung tâm dịch vụ việc làm và các chi nhánh, chịu trách nhiệm về vấn đề trợ cấp thất nghiệp, hỗ…

Người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau thai sản không?

Bảo hiểm thất nghiệp sau thai sản là khoản trợ cấp nhiều người lao động thắc mắc có được hưởng hay không? Liệu bảo hiểm thất nghiệp và chế…

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 2 năm được mấy tháng trợ cấp thất nghiệp?

Nhiều người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn chưa nắm rõ về chính sách trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm. Cách tính…