Chế độ hưu trí cho nữ hiện nay như thế nào?

Lao động nữ đang ngày một chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát triển chung của kinh tế, xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, Nhà nước luôn…

Mức hưởng BHXH hưu trí cho từng trường hợp

Mức hưởng BHXH hưu trí có sự khác biệt độ tuổi giữa lao động nam và lao động nữ. Đồng thời, sự thay đổi này được áp dụng trong…

Chế độ hưu trí cho cán bộ xã hiện nay

Chế độ hưu trí cho cán bộ xã là quyền lợi mà công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn được…

Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phép người tham gia được hưởng quyền lợi về tài chính, có lương hưu khi hết tuổi lao…

Quy định về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí công an nhân dân

Chế độ hưu trí công an nhân dân cũng được xây dựng dựa trên những quy định pháp luật hiện hành, kèm theo đó là một số điều khoản…

Chế độ hưu trí bao nhiêu tuổi

Chế độ hưu trí bao nhiêu tuổi là mối quan tâm của nhiều người lao động tham gia BHXH. Tham khảo bài viết sau đây để có thêm những…

Chế độ hưu trí của quân nhân chuyên nghiệp

Chế độ hưu trí của quân nhân chuyên nghiệp được quy định rõ ràng và cụ thể theo từng trường hợp. Tham khảo bài viết này để biết thêm…

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện nay

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định là căn cứ để các cơ quan BHXH xét duyệt, giải quyết, chi trả chế độ hưu trí cho…

Tổng quan chế độ hưu trí mới nhất hiện nay

Hưu trí là một trong 5 chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội. Chế độ hưu trí năm 2021 cũng đánh dấu…

Chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non

Chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non đang và sẽ có những thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đối tượng này có chế…