Chế độ nghỉ ốm ngắn ngày hiện nay như thế nào?

Chế độ nghỉ ốm ngắn ngày được áp dụng cho những loại bệnh tật thông thường, quy định mức tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của…

Quy định hiện hành về chế độ nghỉ bệnh dài ngày

Chế độ nghỉ bệnh dài ngày dành cho những người lao động mắc bệnh cần nhiều thời gian điều trị, tổn hại lớn về sức khoẻ và kinh tế….

Trợ cấp ốm đau có chịu thuế TNCN không?

Chế độ ốm đau là một trong những quyền lợi được áp dụng nhiều nhất của người tham gia BHXH. Ngoài thời gian được nghỉ ốm hoặc chăm sóc…

Tổng quan về chế độ trợ cấp ốm đau

Trợ cấp ốm đau là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là chính sách ưu…

Chế độ dưỡng sức sau sảy thai cho lao động nữ

Chế độ dưỡng sức sau sảy thai là quyền lợi đặc biệt dành cho lao động nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ sau khi…

Người lao động nữ được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh ra sao?

Chế độ dưỡng sức sau sinh là khoảng thời gian chế độ thai sản bổ sung thêm cho lao động nữ hết thời gian nghỉ thai sản mà vẫn…

Thắc mắc về chế độ nghỉ chăm vợ ốm

Chế độ nghỉ chăm vợ ốm hoặc chồng ốm không có quy định trong chế độ ốm đau hiện hành của pháp luật Việt Nam. Người lao động có…

Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp ốm đau BHXH

Lập hồ sơ trợ cấp ốm đau BHXH là bước đầu tiên trong quy trình làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau của người lao động. Hướng dẫn…

Chế độ ốm đau ngoại trú của người lao động như thế nào?

Chế độ ốm đau ngoại trú được giải quyết khi người lao động bị bệnh và điều trị ngoại trú, áp dụng theo đúng chính sách và quy định…

Hướng dẫn thủ tục làm chế độ nghỉ ốm cho người lao động

Thủ tục làm chế độ nghỉ ốm bao gồm những bước nào đúng quy trình nhất để người lao động thực hiện theo với mục đích cuối cùng là…