Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ tử tuất

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Hồ sơ chế độ tử tuất là bước đầu tiên thân nhân của người đã chết cần làm để có thể nhận…

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin hưởng chế độ tử tuất

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Để được hưởng chế độ tử tuất, thân nhân người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ, trong…

Chế độ tử tuất cho người khuyết tật ra sao?

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất cho người khuyết tật có những điểm gì đáng lưu ý là điều quan tâm của nhiều người,…

Chế độ tử tuất và tất cả những thông tin cần biết

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất là 1 trong 5 chế độ mà người lao động nhận được khi tham gia bảo hiểm xã…

Chế độ tử tuất BHXH tự nguyện như thế nào?

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất BHXH tự nguyện là quyền lời mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã…

Hướng dẫn làm hồ sơ chế độ tử tuất công an

09/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Làm hồ sơ chế độ tử tuất công an là bước đầu tiên mà thân nhân của người công an đã chết…

Chế độ tử tuất hưu trí hiện nay như thế nào?

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất hưu trí giúp cho thân nhân của người hưởng lương hưu đã mất có thêm khoản trợ cấp…

Cập nhật chính sách chế độ tử tuất thương binh

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Chế độ tử tuất thương binh là phần bù đắp của BHXH cho cho đối tượng thương binh và thân nhân của…

Cách lãnh bảo hiểm thất nghiệp cập nhật mới nhất

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Cách lãnh bảo hiểm thất nghiệp 2021 như thế nào, có những thay đổi gì so với trước đây hay không sẽ…

Trợ cấp thất nghiệp có tính thuế TNCN không?

08/04/2021 0 Bảo hiểm xã hội Trợ cấp thất nghiệp có tính thuế TNCN không là thắc mắc của nhiều người lao động vì đây là khoản họ…