Binance thông báo tạm hoãn hoạt động để tiến hành nâng cấp hệ thống

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance vừa thông báo sẽ triển khai nâng cấp mạng lưới kể từ 1 giờ chiều ngày 30/11.

Binance thông báo tạm hoãn hoạt động để tiến hành nâng cấp hệ thống
Binance thông báo tạm hoãn hoạt động để tiến hành nâng cấp hệ thống

Cụ thể, trên kênh announcement của mình, Binance cho biết sẽ có một số dịch vụ dưới đây bị ảnh hưởng:

  • Binance Liquid Swap (BSwap) sẽ được trì hoãn để tăng cường thêm tính năng nạp rút cũng như giao dịch.
  • Binacne Options: chỉ các ví futures mới có thể được sử dụng để chi trả premium cho các hợp đồng Options, ví spot sẽ không thể thực hiện được thao tác này.
  • Việc chuyển đổi tài sản trên Binance Futures cũng sẽ được tạm hoãn.
  • Giao dịch token đòn bẩy cũng sẽ được tạm hoãn.
  • Việc trì hoãn giao dịch spot có thể sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá và một số hợp đồng không kì hạn có USDT (1). Trong giai đoạn này, chỉ số Price Index của các hợp đồng sẽ không được cập nhật. Phía sàn sẽ sử dụng tính năng “Last Price Protected” để cập nhật lại giá Mark Price một khi quá trình giao dịch hoạt động trở lại bình thường.

Các hợp đồng ảnh hưởng trong mục 1 bao gồm TOMOUSDT, FTMUSDT, EGLDUSDT, OCEANUSDT, BELUSDT, HNTUSDT, FLMUSDT, CTKUSDT, ALPHAUSDT, AXSUSDT, ZENUSDT.

Lưu ý: Cơ chế “Last Price Protected” được sử dụng khi không có một nguồn dữ liệu ổn định để xác định chỉ số Price Index cũng như Mark Price. Hệ thống khớp lệnh sẽ tự lấy giá của giao dịch cuối cùng để làm cơ sở cho mức giá Mark Price, nhằm tính toán Lợi nhuận Ước tính (unrealised profit and loss) cũng như các mức giá thanh lý.

Theo Binance Announcement

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *