Binance P2P triển khai chương trình Flash Sale Day – Ưu đãi 10% khi mua BTC

Binance P2P triển khai chương trình Flash Sale Day - Ưu đãi 10% khi mua BTC
Binance P2P triển khai chương trình Flash Sale Day – Ưu đãi 10% khi mua BTC

Vào ngày 10/11 và 11/11, Binance P2P mang đến chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn Binance P2P Flash Sale Day – Ưu đãi 10% khi mua BTC dành cho người dùng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, mọi người có thể mua tiền mã hoá với giá trị thấp hơn giá thị trường từ 10% đến 20%. Người dùng có thể lựa chọn tham gia một trong hai chương trình ưu đãi dưới đây:

Chương trình A: Ưu đãi 20% khi mua BUSD dành cho người dùng P2P mới

Trong ngày 10/11/2020, người dùng P2P mới có thể mua BUSD với giá thấp hơn 20% so với giá thị trường trên Binance P2P. Mỗi người dùng có thể đặt mua lượng BUSD cố định trị giá 1,000,000 VND. Tổng số BUSD Binance dành cho chương trình là 5000 BUSD, và ưu đãi sẽ kết thúc khi số lượng BUSD được mua hết.

Chương trình A sẽ bắt đầu từ 11:11 sáng ngày 10/11/2020 giờ Việt Nam

Chương trình B: Ưu đãi 10% khi mua BTC 

Trong ngày 11/11/2020, những người dùng có tổng giá trị giao dịch P2P từ 10,000,000 VND trở lên trong 30 ngày gần nhất (tính đến thời điểm đặt lệnh) sẽ đủ điều kiện để mua BTC với giá ưu đãi thấp hơn 10% so với giá thị trường trên Binance P2P. Mỗi người dùng có thể đặt mua lượng BTC cố định trị giá 4,000,000 VND. Tổng số BTC Binance dành cho chương trình là 3 BTC, và ưu đãi sẽ kết thúc khi số lượng BTC được mua hết.

Chương trình B sẽ bắt đầu từ 11:11 sáng ngày 11/11/2020 giờ Việt Nam.

Đối tác tham gia chương trình ưu đãi đợt này sẽ là thương nhân VipTrader.

Để đọc thêm thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng đọc tại đây.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *